Kazerne – Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy

1971 – Korpsfeest

Er waren nauwelijks loodsen en het ontbreken van (voer)tuigen maakte van dit alles een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Het materiaal werd in ijltempo per trein aangevoerd en diende manueel te worden gelost om vervolgens te worden opgeslagen onder zeildoek.
Het domein was evenmin afgesloten van de rest van de gemeente. Iedereen kon een kijkje nemen in de leefwereld van deze “vreemde militairen”.

De soldaten sliepen aanvankelijk bij burgers in de Dorps- en Zwinstraat en in de voormalige arbeiderswoningen achter het domein. Er werd onvermoeid verder gewerkt en gebouw en gebouw werd opgetrokken zodat stilaan sprake kon zijn van een echte kazerne met loodsen, stafgebouwen, troepenblokken en militaire keukens.
In 1961 werd uiteindelijk een draad rond het domein geplaatst en kon men spreken van een kazerne in de echte zin van het woord.

In de loop van de jaren kreeg de kazerne diverse benamingen – “Depot der Transmissietroepen van de Basis” – “Depot Sijsele” – “92-ste Bataljon Logistiek” en uiteindelijk de benaming “51-ste Bataljon Logistiek“.

Waar de opdrachten vroeger waren toegespitst op de aankoop, ontvangst, stockage, beheer en levering van diverse goederen is men geleidelijk geëvolueerd naar een operationeel inzetbaar bataljon dat klaar was om op diverse continenten te dienen. Zo waren er opdrachten in Kosovo, Congo, Libanon en Afghanistan.

De onstuitbare drang van Defensie om te besparen om middelen en personeel is uiteindelijk het Bataljon fataal geworden. In april 2011 viel definitief het doek over deze eenheid en kwam er abrupt een einde aan een jarenlange militaire aanwezigheid.

Van september 2015 tot 2016 werd de voormalige kazerne nog omgebouwd tot een noodkamp voor vluchtelingen waarna de definitieve sluiting een feit was.
Momenteel is er nog een beperkt onderhoud- en veiligheidsdetachement dat moet verhinderen dat de ‘site’ ten prooi valt aan vandalisme en diefstallen.

Het domein is ondertussen verworven door de West-Vlaamse Intercommunale dewelke in 2019 zal starten met de reconversie. De strakke lineaire structuur ‘site’ zal plaats maken voor een grote verscheidenheid aan woontypologieën voor verschillende doelgroepen. Dit nieuwe stadsdeel zal de benaming “Kwartier 51” dragen, een knipoog naar 60 jaar militaire aanwezigheid op deze plaats.

Dit bericht is geplaatst in Erfgoed. Bookmark de permalink.