Erfgoedwandeling – 25 november 2018

Aanvang van de wandeling op de parking gelegen nabij het restaurant ‘De Siphon’

Waarom is hier sprake van een sifon?

Hiervoor moeten we even kijken naar de definitie ervan.
De eerste betekenis is door ons allen bekend nl. een zwanenhals onder een bad, gootsteen of wasbak. Door het water dat in de bocht blijft staan kunnen de geuren uit de riool zich niet verspreiden.
Maar het kan tevens de betekenis hebben van grondduiker. Dergelijke sifon wordt aangelegd als een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een watergang met een ander afwijkend peil.
Dit was duidelijk van toepassing op de kruising van de Damse Vaart met het Leopold- en Schipdonkkanaal waarbij de 2 laatste kanalen onder de eerste doken.
1815 aanleg van de Damse Vaart door Napoleon
1843 – 1854 aanleg van Leopoldkanaal ter ontwatering van West- en Oost-Vlaanderen
1846 – 1860 aanleg van het Schipdonkkanaal als afwateringskanaal van de Leie.

De sifons werden door de Franse genietroepen in 1940 opgeblazen met de bedoeling de opmars van het Duitse leger te vertragen of tegen te houden.
Erfgoedwandeling – 25 november 2018
Langs de Damse Vaart

De Spegelsweg is één van de oudste schaapswegen in de Polderstreek. De weg bestond reeds voor de overstroming in 1134 waarbij het Zwin ontstond.
Door toedoen van moeder Natuur vinden we daar een mooie wilde appelboom terug.
Even verderop kunnen we een groep sleedoornstruiken bewonderen die nu volop vruchten dragen.
‘Slee’ is een oud Nederlands woord voor pruim. In bepaalde Oost-Europese landen wordt daarvan een soort brandewijn
gedistilleerd nl. palinka en slivovitsj.

Monnikeredebrug
Hier kunnen we duidelijk tonen waar de vroegere haven Monnikerede zou gelegen hebben. Ondertussen kunnen we ook de verweerde eikenhouten restanten van de aanlegsteiger Brugge-Sluis bewonderen.

Private weg Damse Vaart Oost
Deze weg was tot halfweg de 16de eeuw de private weg van het kasteel van Lembeke. We kijken even naar het landschap in de richting van Sluis en daar kunnen we lichte glooiingen in terug vinden. Dit zouden de restanten moeten zijn van de vroegere dijken die langs het Zwin werden aangelegd.
Bekofstraat
Door het landschap te interpreteren kunnen we nog duidelijk de ligging van het hof/kasteel van Lembeke situeren.
Sinds halverwege de 13de eeuw was het de woning van de grafelijke baljuw, Johan van Oostkerke, en in de 14de eeuw werd voor eerst melding gemaakt van een kasteel.
Met de teloorgang van het Zwin is het kasteel ook verdwenen enkel de boerderij op het neerhof is gevrijwaard gebleven.
Het fort Bekof werd gebouwd aan de samenvloeiing van de afwatering Bekof (in het landschap af te lezen door de bomenrij die erop geplant is) en de Verse Vaart. Het fort verdween in de 18de eeuw.
Aan het begin van de straat kunnen we het restaurant ‘De Siphon’ zien, gestart als bakkerij in 1847.

Dit bericht is geplaatst in Samenvatting. Bookmark de permalink.