Kazerne Sijsele – Het verhaal

Wanneer we via de drukke gewestweg Brugge – Eeklo, het landelijke Sijsele binnenrijden worden we net voorbij de rotonde geconfronteerd met een 20 ha groot domein. De groene zones ogen totaal verwilderd en de talrijke verlaten gebouwen zijn de stille getuigen van een glorierijk verleden van dit gewezen militair domein, het “kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy“.

Van enige militaire activiteit is allang geen sprake meer… het Kwartier viel ten prooi aan één van de talrijke besparingsrondes binnen Defensie. Di is het verhaal van ontstaan en teloorgang van 60 jaar militaire geschiedenis in onze stad.

Even terug naar vorige eeuw.

Voor 1910 sierden beuk, eik en verschillende naaldbomen dit onvruchtbare zandland-
schap. Er groeide heide en er graasden schapen op de verzuurde grond.

Rond 1910 kwam hier onverwacht verandering in door de komst van de N.V. Flandria, een planten- en orchideeënkwekerij. Dit bedrijf, ook wel “hofbouwbedrijf” genoemd, had zich gespecialiseerd in de teelt van laurier en palmbomen en ontpopte zich vrij vlug tot een marktleider van de internationale sierteelt. Laurier en palmboom waren een exclusief product dat gretige afnemers vond tot ver buiten onze grenzen. Het bedrijf kende een ongeziene bloei en telde op een bepaald moment een 200-tal werknemers.

Twee wereldoorlogen en de crisis van de jaren 30, de grootste economische depressie van de twintigste eeuw, deden het tij echter keren en de vraag naar de ooit zo gewilde nobele planten nam gestaag af. De N.V. Flandria deelde in de klappen en zag zijn afzetmarkten één voor één van de kaart geveegd worden. Het eens zo bloeiende bedrijf diende rond de jaren 50 dan ook zijn poorten te sluiten.

De aanwezigheid van een drietal woningen in’cottagestijl‘ getuigen vandaag nog steeds van de aanwezigheid van de plantenkwekerij. Zo is er “de villa”(1912) centraal op het domein, de voormalige directeurswoning van de N.V. Flandria en een gelijkaardige bouwvallige woongelegenheid (1927) links naast het wachthuis van de kazerne.
In de Zwinstraat, aan de achterzijde van het domein kan men nog 6, nu volledig gerestaureerde arbeiderswoningen terugvinden. Dieper in het domein is er ook een laad- en loskade met aansluiting op de spoorlijn Brugge-Eeklo (lijn 58). Een centrale vijver deed dienst als waterreserve en is heden nog aanwezig als biotoop waar bepaalde organismen kunnen gedijen.
Tenslotte getuigt een armgasmotor van de vroegere aanwezigheid van een watertoren op het domein.

Rond 1950 werd de kiem gelegd voor het ontstaan van militaire activiteit in onze gemeente. Dit gebeurde echter op enkele tientallen kilometers verder dan van de huidige locatie n.l. in het Antwerpse Edegem. De toenmalige legerstaf besliste om in het Fort 5 in Edegem een opslagplaats in te richten voor opslag van transmissiemateriaal. Het Belgisch leger was in volle expansie en de nood aan meer degelijk communicatiemateriaal was dan ook navenant.
Zo werd een deel van het donkere en vochtige Fort 5 ingericht als logistieke opslagplaats “avant la lettre”.

Al vlug bleek echter dat noch de leefomstandigheden van de militairen noch de beschikbare opslagruimte van het Fort geschikt waren om een lang verblijf mogelijk te maken en men diende uit te kijken naar een nieuwe stek.
Hierbij liet Defensie zijn oog vallen op het stilaan lege domein van de N.V. Flandria.

Zo geschiedde. In 1951 kwam een voorhoede bestaande uit een dertigtal militairen aan op de terreinen van het verdrijf en begon aan een quasi onmogelijke taak op deze plaats een logistieke opslagplaats op te richten. Het “Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy” was geboren.

…/… Wordt vervolgd
Dit bericht is geplaatst in Samenvatting. Bookmark de permalink.