‘t Clubje

 Knottersploeg


Een typisch zicht op het Vlaamse platteland zijn de vele knotwilgen die op de rand van de akkers en weiden staan.
Ze zijn een relict uit het verleden toen de mensen nog veel geriefhout nodig hadden. Men gebruikte het snoeihout voor de bakkersovens die op elke boerderij aanwezig waren.
De takken dienden als stelen voor rieken en schoppen. Het dikkere hout werd gebruikt als brandhout voor de kachel of men vervaardigde er klompen mee. Enkel het gebruik als brandhout is overgebleven.

De knotwilgen hebben echter ook veel nut voor de biodiversiteit. Allerlei insecten leven op die bomen, zowel op de bladeren als in het vermolmde hout. Wilgen en populieren zijn boomsoorten met zacht hout. Als men ze snoeit, treedt er vaak verrotting op maar dat is bij knotbomen enkel een voordeel. In de dikke kop van die geknotte bomen ontstaan er holtes waar allerlei dieren zich lekker voelen. Vogels vinden dit ideaal om een nest in te maken. Ook kleine zoogdieren maken er gebruik van.

Wilgen zijn snelgroeiende bomen als ze op een geschikte plaats staan. Net als populieren houden ze van vochtige plaatsen. Eenmaal men zo’n bomen op jonge leeftijd geknot heeft, moet men die ingreep blijven herhalen. Dat gebeurt ongeveer om de zeven jaar. Indien men dat niet meer doet, is er veel kans dat de boom kapotscheurt. De dikke kop is niet sterk en kan het gewicht van de zware takken niet dragen. Vroeger zorgde de boer ervoor dat zijn knotbomen er lang  konden staan door ze tijdig te snoeien. Maar nu is de interesse voor knotwilgen soms ver te zoeken.

Gelukkig zijn er nu andere mensen die deze zaak ter harte nemen. In de omgeving van Damme is ‘t Clubje hiermee bezig. Die groep bestaat uit mensen die uit liefde voor de natuur elke winter de zaag bovenhalen om waardevolle knotbomen een beurt te geven. Het zijn mensen die dan tijd hebben om in het mooie landschap een gezonde activiteit uit te oefenen. Het brandhout wordt verdeeld onder de aanwezigen. ‘t Clubje werkt hiervoor samen met het Regionaal Landschap Houtland. Zij zorgen voor een verzekering.

De Naturen Blomme steunt de werking van ‘t Clubje. Knotbomen zijn waardevolle streekelementen die dankzij deze mensen behouden blijven.
Hebt u zin om aan te sluiten bij ‘t Clubje of om eens een namiddag te komen helpen?
Zo kan u te weten komen of dit iets voor u is.

Contacteer hiervoor Jozef Quintens:

jozef_quintens@hotmail.com of 050/36.00.18